Hvis jeg med ét ord skal beskrive mit keramiske virke, må det være som fortolker.
Det er ikke natur eller køkkener der interesserer mig mest, men forestillingen om dem. Det er de betydninger vi som mennesker tillægger de ting vi omgiver os med, jeg finder mest interessant.